Usluge

Pregovori pri obnavljanju ugovora i revizija visine zakupa poslovnog prostora

KONZULTANTSKE USLUGE