Usluge

Upravljanje projektima

CW CBS International stručni tim za upravljanje projektima ne samo da pomaže našim klijentima u donošenju prave odluke u izboru nekretnine, nego rezultati njegovog rada osiguravaju preduvjete klijentima da budu produktivni i uspješni.

CW CBS International stručni tim za upravljanje projektima ne samo da pomaže našim klijentima u donošenju prave odluke u izboru nekretnine, nego rezultati njegovog rada osiguravaju preduvjete klijentima da budu produktivni i uspješni. Nije dovoljno samo reći “na vrijeme i u okviru budžeta“. Radi se o osiguravanju interdisciplinarnog tima koji pruža inovativna rješenja u kompleksnom okruženju.

Kako Vam Možemo Pomoći?

Komercijalno opremanje i uređenje prostora
Mi stvaramo poslovne prostore koji doprinose uspjehu. Pružamo cjelokupno savjetovanje u vezi uređenja radnog prostora, od interijerskog rješenja i opremanja pojedinačnih ureda do organizacije i uređenja, renoviranja i brendiranja kompletnog poslovnog prostora klijenta.

Ove savjetodavne usluge obuhvaćaju

  • Pripremu tehničkih specifikacija
  • Usklađivanje dinamike i budžeta projekta
  • Provođenje natječaja i pregovaranje ugovora s podizvođačima
  • Upravljanje fazom projektiranja, pomoć u organizaciji prostora
  • 3D vizualizacija
  • Upravljanje procesom rekonstrukcije/renoviranja i radova na opremanju prostora
  • Sudjelovanje u primopredaji prostora
  • Tehnička kontrola

Savjetovanje u vezi uređenja radnog prostora
Koncept i izgled uredskog prostora bi trebali doprinositi organizaciji i radnom procesu. Iz tog razloga je važno početi s analizom prije izrade nacrta ili dizajna. Nudimo savjetodavne usluge u vezi rasporeda namještaja i opreme u prostoru, izradu analize korištenja i koncepta uredskog prostora, analizu potreba i prijedlog aktivnosti koje bi trebalo poduzeti kako bi se došlo do optimalnog rješenja organizacije prostora.

Tehnički Due Diligence
U postupku kupovine ili prodaje, tehnički due diligence osigurava uvid u troškove i rizike posjedovanja imovine. Bit analize su sistematska obrada podataka i pružanje nezavisnog mišljenja. Zbog toga tehnički due diligence uvijek uključuje provjeru nekretnine na licu mjesta. Potrebno je pažljivo pregledati objekt od podruma do krova, zabilježiti sve nedostatke i rizike, procijeniti troškove i sve to potkrijepiti fotodokumentacijom. Tehnički due diligence pruža uvid u neophodne radove na održavanju, provjerava stanje dozvola i razmatra moguće rizike u narednih nekoliko godina. Kombiniramo stručnu ekspertizu u području građenja, funkcioniranja objekata i operativnog menadžmenta upravljanja kako bismo procijenili stanje objekta i dali preporuke za njegovo očuvanje.
Precizna analiza prije kupovine omogućava Vam jaču pregovaračku poziciju i pomaže ubrzanje procesa kupovine ili prodaje nekretnine.
Određeni nedostaci identificirani na nekom objektu mogu imati utjecaja na kupoprodajnu cijenu. Stanje objekta bi se trebalo reflektirati u cijeni. S obzirom na rizike ulaganja u nekretnine, ne treba uzeti u obzir nikakvu značajnu kupovinu bez propisno urađenog tehničkog Due Diligence-a.

Procjena Objekta
Uvjerite se da je ponuđen poslovni prostor ocijenjen i da je osigurana komparativna analiza sa svim parametrima važnim za Vaše poslovanje.

Analiza troškova
Kreiranje budžeta i dinamike radova
Planiranje useljenja u prostor
Nadgledanje/praćenje projekta
Upravljanje preseljenjem
Upravljanje građevinskim radovima
Procjena objekta

KONZULTANTSKE USLUGE