Usluge

Procjene vrijednosti i razvojno savjetovanje

Odjel za procjenu vrijednosti nekretnina i razvojno savjetovanje bavi se pružanjem profesionalnih savjetodavnih usluga visoke kvalitete na regionalnoj razini.

Odjel za procjenu vrijednosti nekretnina i razvojno savjetovanje bavi se pružanjem profesionalnih savjetodavnih usluga visoke kvalitete na regionalnoj razini. Širok spektar profesionalnih usluga obuhvaća procjenu vrijednosti nekretnina i savjetodavne usluge u području akvizicija, prodaje, financiranja i financijskog izvještavanja, kao i kreiranje investicijskih strategija i rješenja za klijente s jedinstvenim operativnim, tehničkim i poslovnim zahtjevima.

Profesionalne aktivnosti temelje se na višedesetljetnom iskustvu u području procjena i transakcija. Naše iskustvo doprinosi kontinuiranom unaprjeđenju iskustava klijenata i baze podataka, nastale iz profesionalnog rada na domaćem i regionalnom tržištu tijekom posljednjih 15 godina.

Vršenje profesionalnih usluga na izuzetno visokoj razini temelji se prije svega na njegovanju kvalitetne suradnje s klijentima. Njegovanje suradnje ima za cilj bolje razumijevanje potreba naših klijenata kada je riječ o donošenju važnih investicijskih odluka.

Izvještaji o procjeni su usklađeni s Nacionalnim standardima, kodeksom etike i pravilima profesionalnog ponašanja licenciranog procjenitelja, kao i s međunarodnim procjeniteljskim standardima propisanim od strane RICS (Royal Institution of Chartered Surveyors) i IVSC (International Valuation Standards Committee). U praksi postoje tri tradicionalna pristupa vrednovanja nepokretne imovine: metoda usporedivih tržišnih transakcija, metoda kapitalizacije prinosa i metoda zamjene troškova. Svaki od navedenih pristupa podrazumijeva analizu vrijednosti nekretnine po različitim osnovama, analizirajući podatke iz relevantnih izvora i rezultirajući zaključkom o vrijednosti koje je temeljeno na argumentiranim pretpostavkama i/ili posebnim uvjetima.

Kako Vam Možemo Pomoći?

 • Procjenitelji su licencirani od strane nadležne institucije Republike Hrvatske i registrirani RICS procjenitelji nekretnina; Profesionalno djelovanje utemeljeno je na dugogodišnjem iskustvu s preko 7.000 pojedinačnih procjena u svim segmentima tržišta, za različite svrhe
 • Tim vrši profesionalne usluge procjene vrijednosti sljedećih kategorija nekretnina:
  • Poslovnih zgrada i uredskog prostora
  • Tržnih centara i retail parkova svih formata
  • Hotela i ugostiteljskih objekata
  • Stambenih nekretnina i stambeno-poslovnih objekata
  • Industrijskih i logističkih objekata i/ili kompleksa
  • Zemljišta s razvojnim potencijalom
  • Alternativnih tipova nekretnina
  • Portfelj nekretnina
 • Izrađujemo studije izvodljivosti,
 • Analize najbolje i najisplativije upotrebe nekretnine („HABU“ analize),
 • Analize diskontiranih novčanih tokova,
 • Analize strategija prodaje nekretnine,
 • Analize zakupa vs. kupovine,
 • Reviziju izvještaja o procjenama,
 • Istraživanje tržišta,
 • Procjene za potrebe financijskog izvještavanja i osiguranja.

KONZULTANTSKE USLUGE