Što je ESG i kako može tvrtki donijeti rast, dobit i održivost?

Dan planeta Zemlje, ESG strategija

 

U današnjem globalnom ekonomskom okruženju, sve veći naglasak se stavlja na održivost, odgovornost i transparentnost poslovanja. ESG, što predstavlja okolišne, društvene i upravljačke čimbenike, postaje ključni pokazatelj za ocjenjivanje uspjeha i dugoročne vrijednosti tvrtki.

Povodom Dana planeta Zemlje, u ovom članku ćemo istražit što zapravo znači ESG strategija, kako utječe na tvrtke diljem svijeta te kako njezina implementacija može potaknuti rast, povećati dobit i osigurati održivost poslovanja. Budući da je ESG postao ključan pojam u poslovnom svijetu, važno je razumjeti kako ga pravilno primijeniti kako bi tvrtke mogle prosperirati u današnjem sve zahtjevnijem tržišnom okruženju.

 1. Što je to ESG strategija?
 2. Izazovi s kojima se tvrtke suočavaju pri implementaciji strategije
 3. Kako postići trostruki učinak uz ESG strategiju: Rast, dobit i održivost 

 

 1.  Što je to ESG strategija? 

ESG engleski je akronim riječi „Environmental, Social and Governance“, odnosno „okolišno, društveno i korporativno upravljanje“. Ova strategija naglašava važnost održivog poslovanja, društvene odgovornosti i transparentnosti u donošenju poslovnih odluka.

 • Okolišni čimbenici (Environment): Ovaj segment ESG strategije fokusira se na utjecaj poslovanja na okoliš. Na primjer, prilagodba klimatskim promjenama, smanjenje emisija stakleničkih plinova, očuvanje prirodnih resursa ili ekološko upravljanje otpadom.
 • Društveni čimbenici (Social): U fokusu društvenih čimbenika su odnosi tvrtke s njenim zaposlenicima, klijentima ili možda sa zajednicom i drugim dionicima. Neki od primjera su promicanje inkluzivnosti ili poboljšanje politike zapošljavanja. 
 • Upravljački čimbenici (Governance): Upravljački aspekt ESG strategije odnosi se na određene unutarnje procese tvrtke, poput transparentnih financijskih izvješća ili etičkog upravljanja firmom. 

Implementacija ESG strategije tvrtki može donijeti brojne koristi, a integrirajući ESG principe u svoje poslovanje, tvrtke mogu privući investitore, poboljšati svoju reputaciju te osigurati dugoročni uspjeh i održivost. 

Rast prihoda je dobar pokazatelj uspješnih poslovanja tvrtke, ali profitabilan rast je još bolji. 

 

ESG, citat

 

Međutim, sve više se ističe da je profitabilan rast koji poboljšava implementaciju ESG najpoželjniji. Štoviše, najuspješnije tvrtke koje ciljaju na dugoročno održivo poslovanje trebale odabrati strategiju koja objedinjuje ova tri učinka. 

Stabilan i profitabilan rast teško je postići tijekom globalne financijske krize. Od presudne je važnosti jasno postaviti prioritet rasta u način razmišljanja. Temeljiti strategiju na njemu, ali i sve aktivnosti i resurse potrebne za njezino provođenje. 

Mnogi izvršni direktori vjeruju da održiv, transparentan i inkluzivan rast zahtjeva kompromise ili odricanje od prihoda i dobiti. Međutim, analize pokazuju drugačiji uzorak. 

Financijski uspješne tvrtke integrirale su ESG prioritete u svoje strategije rasta. Nije im dovoljno poslovati uspješno u svojoj industriji, već bi njihove aktivnosti trebale doprinijeti stvaranju boljeg okoliša u kojem posluju.

 

 1. Izazovi s kojima se tvrtke suočavaju pri implementaciji strategije

Postizanje ESG strategije zahtijeva transformaciju tvrtke i implementaciju pristupa usmjerenog na ljude i promjenu njihovog ponašanja. Ljudske navike ponekad je teško promijeniti, a ovo su neki od izazova koji se javljaju unutar većine tvrtki. 

 • Postoje stvarne prepreke koje prijete naporima organizacija da utječu na okoliš i društvo, poput inflacije, poremećaja u lancu opskrbe, rastućih troškova energije ili geopolitičkih sukoba. To su stvarni izazovi. Vođe će trebati odrediti gdje su spremne odreći se kratkoročnih dobitaka za dugoročni uspjeh, a zatim educirati svoje ljude kako bi rukovodili izazovima s kojima će se suočiti tijekom puta. Inače, riskiraju da ove odgovornosti padnu na dno svih lista ili ih beskonačno odgađaju.

 

 • Pitanje “Zašto to radimo?” često će biti postavljeno. Nije dovoljno reći da su svi ti napori ispravni za rezultate tvrtke i da imaju dobar utjecaj na okoliš i društvo. Vođe tvrtki moraju biti dobro pripremljene, ispričati priču koja čini ovu strategiju važnom za sve i na svim razinama u organizaciji.

 

Moderan kompleks zgrada s poslovnim prostorima

 

 • ESG mora biti dio svakodnevnih razgovora. Najbolje je izbjegavati da napore tvrtki koji utječu na okoliš postanu nešto što je prisutno samo na Dan planeta Zemlje. Ove aktivnosti ne mogu se smatrati jednom kampanjom ili inicijativom. Utjecaj na okoliš i društvo mora biti potpuno integriran u poslovnu strategiju i procese, kao i u kulturne vrijednosti svih zaposlenika.

 

 • Jedna univerzalna metoda neće funkcionirati. Zaposlenici će biti pogođeni odlukama vezanim uz ESG i bit će im potrebne različite razine napora. To implicira višerazinski pristup promjeni, balansiranje podrške svih zaposlenika, a samo neki će to moći dostaviti kroz rad koji obavljaju. Trebat će im detaljna karta ESG zadaća kako bi jasno bili vođeni očekivanjima za svaku fazu ovog procesa.

 

 • Ovaj posao ne može obaviti samo jedan tim. Uspješni napori za ostvarivanje pozitivnog utjecaja na okoliš i društvo zahtijevaju da mnoge grupe zajedno rade kako bi odigrale svoju ulogu. Kada se to dogodi, nedostatak jasne linije odgovornosti ili pretpostavka da će drugi pojedinci ili timovi preuzeti vodstvo može ugroziti realizaciju ESG strategije. Najbolji učinak postiže se ako ovu strategiju vodi generalni direktor ili vlasnik tvrtke koji su obično inicijatori i koji se identificiraju s uspjehom ovih napora.

 

 1.  Kako postići trostruki učinak uz ESG strategiju: Rast, dobit i održivost 

Tvrtke koje uspiju u ovom procesu obično se vode pet načela: integriranjem rasta, profitabilnosti i ESG-a u temeljnu strategiju; inoviranjem proizvoda/usluga radi stvaranja nove vrijednosti; koristeći M&A (spajanje i preuzimanje) opciju kako bi se brže postigao ESG rast; transparentnim praćenjem i izvještavanjem o ESG-u, te konačno ugrađivanjem strateških prioriteta u DNK organizacije.

Integrirajte rast, profitabilnost i ESG u temeljnu strategiju. Tvrtke koje najbolje provode promjene ne prate ESG-povezane inicijative s margine, već ih integriraju u ukupnu korporativnu strategiju za rast i profitabilnost.

Inovirajte ponudu/uslugu radi stvaranja vrijednosti. Tvrtke koje postižu trostruki učinak često rade na inovacijama i poboljšanju kako onoga što rade, tako i kako to rade. Mnogi usmjeravaju svoje napore na inovacije razvijanjem proizvoda ili usluga koji bolje zadovoljavaju potrebe kupaca – i, gdje je moguće, zadovoljavaju nove ESG zahtjeve.

 

Poslovni sastanak agencije za nekretnine, poslovni prostori

 

Izvršavanje opcije M&A (Spajanja i Preuzimanja) kako bi se brže postigli ESG implementacija. Spajanja i preuzimanja tvrtki koje se bave komplementarnom djelatnošću ili uslugom mogu ubrzati rast tvrtke. Uspješne tvrtke obično traže partnere kako bi ubrzale svoj vlastiti rast u manje pokrivenim poslovnim segmentima.

Transparentno izvještavanje i komunikacija. Često čujemo kako vođe tvrtki lamentiraju da sudionici na tržištu ne prepoznaju ulaganje njihovih tvrtki u inicijative s dugoročnim vremenskim horizontom, što je često slučaj s ESG inicijativama. I dok postoji mnogo razloga, intenzivno izvještavanje i proaktivna komunikacija s širom zajednicom o tome kako ove inicijative dodaju vrijednost, zajedno s ciljevima i napretkom, ključni su za razumijevanje punih koristi. Samo komunikacija neće dovesti do vrijednosti, ali transparentnost može ubrzati prepoznavanje budućeg potencijala od strane investitora ili investicijskih fondova. Jednom kada tvrtka postavi jasne i ambiciozne ciljeve, mora kontinuirano pokazati odakle dolazi vrijednost i pokazati korake koje poduzima, kako bi napredak bio jasan kupcima, investitorima i tržištu.

Ugradi strateške prioritete u DNK organizacije. Tvrtke koje postižu trostruki učinak rasta, profitabilnosti i održivosti planiraju konkretne inicijative kao dio nove korporativne strategije. Upravljački timovi postavljaju jasne odgovornosti, mjere performanse i ciljeve te prilagođavaju svoje operacije. Također preusmjeravaju svoje resurse prema tim novim prilikama i osiguravaju da interni procesi potiču srednji menadžment da integrira relevantne kriterije – uključujući ESG – u svoje svakodnevne odluke.